За "Камаджиев-Милк"

Мандра "Камаджиев-милк" произвежда сирена от висококачествено краве, овче и козе мляко.

Работим с одобрени ферми, от които изкупуваме свежо мляко. Качествата на суровината преминават през ежедневни проверки, както в предприятието, така и в оторизирани лаборатории.

Сирената ни се произвеждат във високо-хигиенна среда, съобразена с всички изисквания и стандарти. През 2005г. фирмата приема система за анализ ма опасностите и надзор на критичните точки - НАССР, която гарантира контрола на качеството при производството на храни.

Фирмата разполага със собствена логистика, с която транспортира готовата продукция до складовете на нашите дистрибутори в цялата страна